Powinieneś obserwować Święte Dnie Boga Lub Święta Demoniczne?

Święta Dni a popularne święta

Spośród licznych grup, którzy twierdzą chrześcijaństwo, praktycznie wszyscy obserwują święta lub święta.

Czy powinniście przestrzegać Dnia Bożego Świętego lub demonicznych świąt?

Wydaje się, że łatwe pytanie z łatwą odpowiedzią. A dla tych, którzy chętnie wierzą w Biblii, zamiast różnych tłumów, jest.

Powinieneś obserwować Święte Dnie Boga Lub Święta Demoniczne?