MISTERIJA BOŽJEGA PLANA

Sadržaj
1. Božji plan je za većinu misterij
2. Zašto Stvaranje? Zašto ljudi? Zašto Sotona? Što je Istina? Koje su misterije
odmora i grijeha?
3. Što svjetske religije uče?
4. Zašto Bog dopušta patnju?
5. Zašto vas je Bog stvorio?
6. Postoji dugoročni namjera
7. Završni komentari
Više informacija

 

MISTERIJA BOŽJEGA PLANA