Ewangelia o Królestwie Bożym

Czy ludzkość ma rozwiązania?

Świat stoi w obliczu wielu problemów.

Wielu ludzi jest głodny. Wielu ludzi uciskanych. Wiele osób zmierzyć się z ubóstwem. Wiele narody są w poważne długi. Dzieci, w tym tych nienarodzonych, twarz nadużycia. Choroby lekooporne dotyczyć wielu lekarzy. Główne miasta przemysłowe mają zbyt zanieczyszczone powietrze, aby być zdrowym. Różne politycy grożą wojny. Ataki terrorystyczne utrzymać happening.

Ewangelia o Królestwie Bożym