Dievo karalystės Evangelija

 

Kodėl žmonija negali išspręsti savo problemų?
Ar žinote, kad pirmas ir paskutinis dalykas, kurį Biblija parodo Jėzui, skelbė susirūpinęs Dievo karalystės evangelija?
Ar žinote, kad Dievo Karalystė buvo apaštalų ir pirmųjų, kurie sekė po jų, akcentas?
Ar Dievo karalystė yra Jėzaus asmenybė? Ar Dievo Jėzaus karalystė gyvena mumyse dabar? Ar Dievo karalystė yra tam tikros rūšies būsimoji karalystė? Ar patikėsite tuo, ko moko Biblija?
Kas yra karalystė? Kas yra Dievo karalystė? Ko moko Biblija? Ko išmokė ankstyvoji krikščionių bažnyčia? Ar suprantate, kad pabaiga negali ateiti tol, kol pasauliui nebus paskelbta Dievo karalystė kaip liudytoja?

Link: Dievo karalystės Evangelija