Dieva valstības evaņģēlijs

 

Kāpēc cilvēce nevar atrisināt tās problēmas?
Vai jūs zināt, ka pirmās un pēdējās lietas, kuras Bībelē parādīts Jēzū, sludināja par bažām Dieva valstības evaņģēlijs?
Vai jūs zināt, ka Dieva Valstība bija uzsvars uz apustuļiem un tiem, kas bija pirmie, kas viņiem sekoja?
Vai Dieva valstība ir Jēzus persona? Vai Dieva Jēzus valstība dzīvo mūsos mūsos? Vai Dieva valstība ir kāda veida nākotnes faktiskā valstība? Vai jūs ticēsit tam, ko māca Bībele?
Kas ir valstība? Kas ir Dieva valstība? Ko māca Bībele? Ko mācīja agrīnā kristiešu draudze? Vai jūs saprotat, ka beigas nevar pienākt, kamēr Dieva valstība nav sludināta pasaulei kā lieciniece?

Link: Dieva valstības evaņģēlijs