Tõlge kuulutusi

Teave siin on tõlgitud inglise keele materjale jõuda nii palju kui võimalik (Matthew 24:14; 28: 19-20. Kuigi tõlkija on hoolikalt korralikult tõlkida, sest nad tavaliselt ei kuulu jätkuvat Jumala Kirik, mõista, et ei saa olla mõned väärtõlgendused informatsiooni. Kui midagi ei tundu õige või on ebaselge, palun nõu originaal inglise allikat, siis www.ccog.org.