Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?

helligdage vs Populære helligdage

Af de mange grupper, der bekender kristendom, stort set alle observere nogle helligdage eller hellige dage.

Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?

Det virker som et let spørgsmål

Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?