Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?

helligdage vs Populære helligdage

Af de mange grupper, der bekender kristendom, stort set alle observere nogle helligdage eller hellige dage.

Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?

Det virker som et let spørgsmål

Skulle du observere Guds Hellige Dage eller dæmoniske ferie?

Posted in Danish
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.