Sirta Qorshaha Ilaahay

Nuxurka
1. Qorshaha Ilaah waa qarsoodi intiisa badan
2. Maxaa Abuuray? Maxay tahay sababta Aadanuhu? Waa maxay sababta
Shaydaanku? Waa maxay Runtu? Maxay yihiin waxyaalaha qarsoon ee
nasashada iyo dembigu?
3. Maxay Diimaha Adduunku Barayaan?
4. Muxuu Ilaahay U Oggolaaday Silica?
5. Muxuu Ilaahay kuu Abuuray?
6. Waxaa jira Qorshe Waqti Dheer
7. Gabagabadii Faallo
Macluumaad dheeraad ah

 

Sirta Qorshaha Ilaahay

Posted in Somali
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.