Překlad Oznámení

Informace zde byl přeložen z angličtiny materiálů k dosažení co největšího počtu lidí (Matouš 24:14; 28:. 19-20 Zatímco překladatelé jsou opatrní, aby správně překládat, protože za normálních okolností nejsou členy dalšího církev boha, pochopit, že tam může být nějaké chybné interpretace informací. Pokud se něco nezdá správné, nebo je nejasné, obraťte se na originální anglické zdroje, na www.ccog.org.