Potajnstwo Božeho plana

2
Wobsah
1. Boži plan je potajnstwo za wjetšinu
2. Čehodla stwórba? Čehodla ludźo? Čehodla satan? Što je wěrnosć? Što stej potajnstwa měra a hrěcha?
3. Što wuča nabožiny swěta?
4. Čehodla Bóh ćerpja?
5. Čehodla je Bóh tebje stworił?
6. Dawa dołhodobny plan
7. Zakónčace přispomnjenja
Wjace k temje

 

Potajnstwo Božeho plana

Posted in Upper Sorbian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.