oversettelse Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen her er oversatt fra engelsk materialer å nå så mange som mulig (Matteus 24:14, 28: 19-20. Mens oversettere er nøye med å skikkelig oversette , ettersom de normalt ikke er medlemmer av videreutdanning Church of God, forstår at det kan være noen feiltolkninger av informasjon. Hvis noe ikke ser riktig ut eller er uklart, ta kontakt med den opprinnelige engelske kilden, på www.ccog.org.