Ewangelij wo Božim kralestwje

3
WOBSAH
1. Ma čłowjestwo rozrisanja?
2. Kotry ewangelij prědowaše Jězus?
3. Bě Bože kralestwo w Starym zakonju znate?
4. Japoštuljo ewangelij wo Božim kralestwje wučili?
5. Žórła zwonka Noweho zakonja wučachu Bože kralestwo
6. Grjeksko-romske cyrkwje wuča, zo je kralestwo wažne, ale…
7. Čehodla Bože kralestwo
Kontaktowe informacije

 

 

Ewangelij wo Božim kralestwje