Ewangelia Królestwa Bożego

Dlaczego ludzkość nie może rozwiązać swoich problemów?
Czy wiesz, że pierwszą i ostatnią rzeczą, o której Biblia głosi, o której głosił Jezus, była zaniepokojona Ewangelia Królestwa Bożego?
Czy wiecie, że Królestwo Boże było akcentowane przez apostołów i tych, którzy po nich przyszli?
Czy Królestwo Boże jest osobą Jezusa? Czy królestwo Boże Jezus żyje teraz w nas swoim życiem? Czy Królestwo Boże jest jakimś rodzajem przyszłego rzeczywistego królestwa? Czy uwierzysz w to, czego uczy Biblia?
Co to jest królestwo? Czym jest Królestwo Boże? Czego uczy Biblia? Czego nauczał wczesny kościół chrześcijański? Czy zdajesz sobie sprawę, że koniec nie może nadejść, dopóki Królestwo Boże nie zostanie głoszone światu jako świadectwo?

Link: Ewangelia Królestwa Bożego