Evangelium Božího království

Má lidstvo má řešení?

Svět čelí mnoha problémům.

Mnozí lidé mají hlad. Mnozí lidé jsou utlačováni. Mnoho lidí čelí chudobě. Mnoho národů jsou ve vážném dluhu. Děti, včetně těch nenarozených, čelí zneužívání. Rezistentní vůči lékům nemoci týkat mnoho doktorů. Významných průmyslových měst má vzduch příliš znečištěný, že jsou zdravé. Různí politici hrozí válku. Teroristických útoků držet děje.

Evangelium Božího království