Evangelium Božího království

 

Proč nemůže lidstvo vyřešit své problémy?
Víte, že první a poslední věci, které Bible ukazuje, o nichž Ježíš kázal, se týkaly evangelia Božího království?
Víte, že Boží království bylo důrazem apoštolů a těch, kteří je následovali?
Je Boží království osobou Ježíše? Žije teď v nás Boží království Ježíš? Je království Boží nějaký druh budoucího skutečného království? Budete věřit tomu, co učí Bible?
Co je království? Co je království Boží? Co Bible učí? Co učila raná křesťanská církev?
Uvědomujete si, že konec nemůže dojít, dokud nebude Boží království kázáno světu jako svědek?

Link: Evangelium Božího království