Eadar-theangachadh Àicheadh

Tha am fiosrachadh seo air a bhith air eadar-theangachadh bhon Bheurla stuthan a ruighinn mar mòran ‘sa ghabhas (Mata 24:14; 28: 19-20. Ged a tha eadar-theangairean a tha cùramach gu ceart eadar-theangachadh, bho iad mar as trice nach eil nam buill de na Leantainneach Eaglais Dhè, tuigsinn nach bi cuid misinterpretations fiosrachaidh. Ma tha rudeigin nach eil ceart no soilleir, cuir co-chomhairleachadh a ‘chiad Beurla tùs, aig www.ccog.org.