Die Evangelie van die Koninkryk van God

Waarom kan die mensdom nie sy probleme oplos nie? 

Weet u dat die eerste en laaste dinge wat die Bybel toon waarop Jesus gepreek het, die evangelie van die koninkryk van God betref? 

Weet u dat die koninkryk van God die klem gelê het op die apostels en die eerstes wat daarna gevolg het? 

Is die Koninkryk van God die persoon van Jesus? Leef die koninkryk van God Jesus nou sy lewe in ons? Is die Koninkryk van God ‘n soort toekomstige werklike koninkryk? Sal u glo wat die Bybel leer? 

Wat is ‘n koninkryk? Wat is die koninkryk van God? Wat leer die Bybel? Wat het die vroeë Christelike kerk geleer? 

Besef u dat die einde nie kan kom voordat die koninkryk van 

Link: Die Evangelie van die Koninkryk van God

Posted in Aafrikaans
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.