Allahın Padşahlığının Müjdəsi

 

Niyə insan problemlərini həll edə bilmir?
Bilirsinizmi, Müqəddəs Kitabda İsanın Allahın Padşahlığının Müjdəsi ilə bağlı təbliğ etdiyi ilk və son şeylər?
Allahın Padşahlığının həvarilərin və onları izləyənlərin diqqətini çəkdiyini bilirsinizmi?
Allahın Padşahlığı İsanın şəxsidirmi? Allahın İsa padşahlığı həyatını indi bizdə yaşayır? Allahın Padşahlığı gələcək gələcək əsl padşahlığın bir növüdürmü? İncilin öyrətdiyinə inanacaqsınız?
Bir səltənət nədir? Allahın Padşahlığı nədir? Müqəddəs Kitab nə öyrədir? Erkən xristian kilsəsi nə öyrətdi?

Link: Allahın Padşahlığının Müjdəsi