די בשורה פון די מלכות פון גאָט

 

אינהאַלט
1. האט מענטשהייַט די סאַלושאַנז?
2. וואָס בשורה האט יאָשקע פּריידיקן?
3. איז די מלכות פון גאָט באקאנט אין די אַלטע
טעסטאַמענט?
4. צי האָט די שליחים לערנען די בשורה פון די מלכות?
5. קוואלן אַרויס די ניו טעסטאַמענט געלערנט די מלכות
פון גאָט
6. גרעקאָ-רוימער קהילות לערנען די מלכות איז וויכטיק,
אָבער …

7. פארוואס די מלכות פון גאָט

קאָנטאַקט אינפֿאָרמאַציע

די בשורה פון די מלכות

פון גאָט

Posted in Yiddish
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.