Աստծո պանրի առեղծվածը

Բովանդակություն
1. Աստծո ծրագիրը առեղծված է շատերի համար
2. Ինչու՞ Արարչություն: Ինչու՞ մարդիկ: Ինչո՞ւ Սատանան։ Ի՞նչ է
Ճշմարտությունը: Որո՞նք են հանգստի և մեղքի առեղծվածները:
3. Ի՞նչ են սովորեցնում աշխարհի կրոնները:
4. Ինչո՞ւ է Աստված թույլ տալիս տառապանքը։
5. Ինչու՞ Աստված ստեղծեց քեզ:
6. Գոյություն ունի երկարաժամկետ պլան
7. Եզրափակիչ մեկնաբանություններ
Լրացուցիչ տեղեկություններ

 

Աստծո պանրի առեղծվածը