Човек који би био само човек и рекао ствари

3
СТАРОЗАВЕТНА
1. Луис закључио веровати да је добар?
2. Ако Он није био Бог онда је лажови самим?
3. Тим није био пророк добар учитаљ или
побожан човек?
4. Ко смо ми да се расправљамо са Божијом
Речју у вези оног што?
5. Две хиладе година после Исуса може да
има бољи увид у оно што је
6. Исус јесте или није рекао него они који су
са њим живели служили учили…
7. Паравог идентитета толико
Исус јесте или није Бог

 

Човек који би био само човек
и рекао ствари