Тајната на Божјиот план

Содржини
1. Божјиот план е мистерија за повеќето
2. Зошто создавањето? Зошто луѓето? Зошто сатаната? Што е вистината?
Кои се тајните на одморот и гревот?
3. Што учат светските религии?
4. Зошто Бог дозволува страдање?
5. Зошто Бог те создал?
6. Постои долгорочен план
7. Заклучни коментари
Повеќе информации

 

Тајната на Божјиот план