превод Општи услови

Информации тука е преведена од материјали на англиски јазик за да стигнат до што е можно повеќе (Матеј 24:14; 28:. 19-20 Додека преведувачи сте внимателни правилно да се преведе, бидејќи тие обично не се членови на континуирана Црквата Божја, се разбере дека не може да има некои толкувања на информации. Ако нешто не чини во право или не е познат, упатете се на оригиналниот текст на англиски извор, www.ccog.org.