Превод на ЛС

Информацията тук е преведена от езикови материали по английски, за да достигне до възможно най-много (Матей 24:14; 28:. 19-20 Докато преводачите са внимателни към правилно превежда, тъй като те обикновено не са членове на продължаващо Божия църква, разбере, че може да има някои неточно представяне на информация. Ако нещо не изглежда правилно или не е ясна, моля консултирайте се с оригиналния английски източник, най- www.ccog.org.