Когато постави обсъждане цялата личност на Исус

3
Възможност
1. Нека обаче видим отвръщат юдеите на това?
2. Юдеите приемат изявлението на Исус Христос
като?
3. И в следващите стихове Исус така и не поправя
юдеите?
4. Син ни се даде; и управлението ще бъде на
рамото?
5. Кои сме ние че да спорим с Божието слово относно
това какво е казал Исус
6. Който живее две хиляди години по-късно след да
има по-правилно разбиране…
7. От онези, които са живели
Били поучавани от самия

 

Когато постави обсъждане цялата
личност на Исус