Каде е Вистинската христијанска црква денес?

Која црква ќе продолжи?

Илјадници на црквите и милијарди луѓе

Постојат илјадници групи со големи доктрината разлики кои тврдат дека за да бидат дел од Христовата црква. Многу од нив се сериозно зборува за екуменско единство. Две милијарди луѓе се верува дека се дел од тие цркви. Е голем црква вистинската христијанска црква?

Каде е Вистинската христијанска црква денес?