Евангелието на Царството Божјо

Дали човештвото имаат решенија?

Светот се соочува со многу проблеми.

Многу луѓе се гладни. Многу луѓе се обесправени. Многу луѓе се соочуваат со сиромаштија. Многу земји се во сериозна долг. Децата, вклучувајќи неродено оние, подложени на злоупотреба. Дрога отпорни на болести се однесуваат на многу лекари. Големи индустриски градови имаат клима премногу загадена да бидат здрави. Разни политичари се заканува војна. Терористичките напади задржи случува.

Евангелието на Царството Божјо