Евангелието на Царството Божјо

 

Зошто човештвото не може да ги реши своите проблеми?
Дали знаете дека првото и последното нешто што Библијата го покажува Исус го проповедаше за засегнатите Евангелието на Царството Божјо?
Дали знаете дека Царството Божјо беше акцент на апостолите и на првите што следат по нив?
Дали царството Божјо е личност на Исус? Дали царството Божји Исус го живее својот живот во нас сега? Дали царството Божјо е некаков вид на идно вистинско царство? Дали ќе поверувате во она што го учи Библијата? Што е царство? Што е тоа Царството Божјо? Што учи Библијата? Што научила раната христијанска црква?
Дали сфаќате дека крајот не може да дојде сè додека Царството Божјо не му се проповеда на светот како сведок?

Link: Евангелието на Царството Божјо

Posted in Macedonian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.