Евангелието на Царството Божие

 

Защо човечеството не може да реши проблемите си?
Знаете ли, че първото и последно нещо, което Библията показва, че Исус проповядва, се отнася до Евангелието на Царството Божие?
Знаете ли, че Царството Божие беше акцентът на апостолите и първите, които ги последваха?
Царството Божие ли е личността на Исус? Живее ли сега царството на Бог Исус Своя живот в нас? Царството Божие е някакъв вид бъдещо действително царство? Ще повярвате ли какво учи Библията?
Какво е царство? Само какво е Царството Божие? На какво учи Библията? На какво научи раннохристиянската църква? Осъзнавате ли, че краят не може да дойде, докато Царството Божие не бъде проповядвано на света като свидетел?

Link: Евангелието на Царството Божие