Трябва ли да се спазват Светият Божи Дни или Демонични празници?

светите дни срещу популярни празници,

От многобройните групи, които изповядват християнството, почти всички спазват някои празници или религиозни празници.

В случай, че се наблюдава Божия Свят дни или демонични празници?

Изглежда, че един лесен въпрос с лесен отговор. А за онези, които желаят да се вярва на Библията, вместо различни тълпи, това е.

 

Трябва ли да се спазват Светият Божи Дни или Демонични празници?