Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?

свети денови наспроти Популарни Празници

На бројни групи кои тврдат христијанството, речиси сите се почитуваат некои празници и празниците.

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?

Тоа изгледа како лесна прашање со лесен одговор. И за оние кои сакаат да веруваат во Библијата, наместо на различни народот, тоа е.

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците?