Το Μυστήριο του Σχεδίου του Θεού

Περιεχόμενα
1. Το σχέδιο του Θεού είναι ένα μυστήριο για τους περισσότερους
2. Γιατί η Δημιουργία; Γιατί Άνθρωποι; Γιατί ο Σατανάς; Τι είναι η
Αλήθεια; Ποια είναι τα Μυστήρια της Ανάπαυσης και της
Αμαρτίας;
3. Τι διδάσκουν οι θρησκείες του κόσμου;
4. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα βάσανα;
5. Γιατί σε έφτιαξε ο Θεός;
6. Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
7. Συμπερασματικά σχόλια
Περισσότερες πληροφορίες

 

Το Μυστήριο του Σχεδίου του
Θεού

Posted in Greek
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories