Το Μυστήριο του Σχεδίου του Θεού

Περιεχόμενα
1. Το σχέδιο του Θεού είναι ένα μυστήριο για τους περισσότερους
2. Γιατί η Δημιουργία; Γιατί Άνθρωποι; Γιατί ο Σατανάς; Τι είναι η
Αλήθεια; Ποια είναι τα Μυστήρια της Ανάπαυσης και της
Αμαρτίας;
3. Τι διδάσκουν οι θρησκείες του κόσμου;
4. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα βάσανα;
5. Γιατί σε έφτιαξε ο Θεός;
6. Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
7. Συμπερασματικά σχόλια
Περισσότερες πληροφορίες

 

Το Μυστήριο του Σχεδίου του
Θεού