Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού

Μήπως η ανθρωπότητα έχει τις λύσεις;

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Πολλοί άνθρωποι είναι πεινασμένοι. Πολλοί άνθρωποι καταπιέζονται. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Πολλά έθνη βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης. Τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των αγέννητων αυτές, αντιμετωπίζουν την κατάχρηση. Ανθεκτικών στα φάρμακα ασθενειών αφορούν πολλούς γιατρούς. Μεγάλες βιομηχανικές πόλεις έχουν αέρα πάρα πολύ μολυσμένη να είναι υγιείς. Διάφοροι πολιτικοί απειλούν τον πόλεμο. Τρομοκρατικές επιθέσεις συνεχίζουν να συμβαίνουν.

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού

Posted in Greek
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories