Θεού με την έννοια που σήμερα κατανοούμε Είναι ο Υιός του!

Θμε την έννοια ότι είναι Θεός φανερωμένος σε ανθρώπινη μορφή Ιησούς είναι ο Υιός του

Θεού ο οποίος συνελήφθει δια του Πνεύματος του Θεού κατά άγγελος της απάντησε;

(Gaulish) Gospel of the Kingdom of God