ბიბლიაში აღწერილი და ამის შემდეგ

სიყვარულიქველმოქმედია არშურს, არყოყოჩობს არამპარტავნობს რსჩადისუწესობას თავისასარეძიებს არმრისხანებსდაარგანიზრახავსბოროტს არხარობსსიცრუით?

(Mingrelian) Gospel of the Kingdom of God