ביטחונם בדמותו ופועלו של ישוע להושיע אותם מעונש

 

3
שספירתם
1. לאחר ההכרזה על בניית ירושלים מחדש המשיח ימות?
2. שנה מרגע ההכרזה על שיקום הגולים?
3. מרבית החוקרים המשיחיים ללא קשר שהם מעניקים
לאירועים?
4. שמונים ושלוש שנים חלפו מאז יצאה ההוראה להקים
מחדש?
5. הפשע ולחתום חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים
ולחתום חזון
6. שבע השנים האחרונות האלה אנחנו מכנים תקופת הצרה
הגדולה۔۔۔

7. אלוהים יסיים להטיל את חטא

לרבים שבוע אחד

ביטחונם בדמותו ופועלו של ישוע
להושיע אותם מעונש