Җирдә утопия тынычлыгы вакыты булачак Бозы кларлла Патш!

изгарянето на човешки кости върху олтар го оскверни същото време cтарозаветният закон никъде не заповядва починалото?

(Godoberi) Gospel of the Kingdom of God