Тәңренең яки башка куәтле көчнең барлыгына

барлыгын исбат итү өчен җаваплы булып чыгалар иресенчә булса дөресрәк булыр иде мөгаен?