Тыргыжландарен шукы церлӓнӹш виӓнгдӹжӹ

Xойде на земята като бебе в обор във итлеем точно както

беше предсказано суизпълни много от пророчествата?

(Dargwa) Gospel of the Kingdom of God