Нешто кое треба дасе разбере дискусија Не се различни раси!

Уие се различни етнички групи на човечката расаите човечки суштества ги имаат истите физички карактеристики?

(Ket) Gospel of the Kingdom of God