Много християни имат проблеми многосе набляга

Mного християни отказват да се подчинят на увещанието в

Библията по отношение на това да се принася дарение на

Господа?

(Tabassaran) Gospel of the Kingdom of God