Къде е истинската християнска църква днес?

Коя църква ще продължи?

Хиляди Църкви и милиарди хора

Има хиляди групи с големи доктриналните различия, които твърдят, че са част от Христовата църква. Много от тях са сериозно говорим за вселенско единство. Два милиарда души се смятат за част от тези църкви. Е масивна църква истинската християнска църква?

Къде е истинската християнска църква днес?