Евангелието на Царството Божие Това е решението!

Има ли човечеството да има решения?

Светът е изправен пред много проблеми.

Много хора са гладни. Много хора са потиснати. Много хора са изправени пред бедност. Много народи са в сериозен дълг. Деца, включително неродени хора, изправени пред насилие. Резистентни заболявания засягат много лекари. Големите индустриални градове са оборудвани с прекалено замърсена да бъдат здрави. Различни политици заплашват война.Терористичните атаки продължават да се случи.

Евангелието на Царството Божие Това е решението!