Гамәлләр кылдык һәм шул рәвешчә аның җәзасына Гөнаһсыз Гайсә Мәсих!

адәм баласы булды һәм безнең җәзаларыбызны үтәү өчен үзен корбан итте одай Тәгалә Үзенең безгә булган мәхәббәтен шушы гамәле аша күрсәтә?

(Khakas) Gospel of the Kingdom of God