Божански надахнутетим припадају Библији

3
ПРЕПОЗНАВАЊА
1. Првим вековима хришћанске цркве рлорано неке од
овозаветних?
2. Препознаје Лукине списе да имају исти ауторитетет
као тари?
3. Петар препознаје Павлово писање као вето Писмо
еке од књига rовог?
4. Признаје око седам књига оликарп ученик постола
ована признаје Иринеј помиње?
5. Књиге које су изазвале највише полемике су биле
еврејима аковљева
6. Укључивао све књиге Новог завета осим еврејима
аковљеве посланице и реће…
7. Завета могу читати у црквама
Књига као ауторитет

 

Божански надахнутетим
припадају Библији

Posted in Yakut
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.