Πού είναι η αληθινή χριστιανική εκκλησία σήμερα;

Ποια εκκλησία θα συνεχιστούν;

Χιλιάδες εκκλησίες και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων

Υπάρχουν χιλιάδες ομάδες με μεγάλες δογματικές διαφορές που ισχυρίζονται ότι είναι μέρος της εκκλησίας του Χριστού. Πολλοί από αυτούς είναι σοβαρά μιλάμε για οικουμενική ενότητα. Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύεται ότι είναι μέρος αυτών των εκκλησιών. Είναι μια τεράστια εκκλησία η αληθινή χριστιανική εκκλησία;

Πού είναι η αληθινή χριστιανική εκκλησία σήμερα;