μετάφραση Αποποίηση

Οι πληροφορίες εδώ έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά γλώσσα υλικά για να φτάσει όσο το δυνατόν (Κατά Ματθαίον 24:14? 28:. 19-20 Αν και οι μεταφραστές είναι προσεκτικοί για να μεταφράσει σωστά, δεδομένου ότι συνήθως δεν είναι μέλη της Διαρκούς Εκκλησίας του Θεού, καταλαβαίνουν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρερμηνείες των πληροφοριών. Αν κάτι δεν φαίνεται σωστό ή είναι ασαφές, συμβουλευθείτε το πρωτότυπο αγγλικό πηγή, www.ccog.org.

Posted in Greek
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories