Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις Ιούλιος-Σεπτέμβρης 2016

BNPjuly-september2016

Here is a link to our magazine in Greek: Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις Ιούλιος-Σεπτέμβρης 2016

Posted in Greek
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories