Blog Archives

Јеванђеље o Краљевству Божјем

Јеванђеље o Краљевству Божјем.

Posted in Serbian

Церемоније Цркве Божје

The Continuing Church of God is pleased to announce this sermon from its ContinuingCOG channel: 1:19:43 Church of God Ceremonies What type of ceremonies does the Continuing Church of God have? What does the Bible teach about marriage, funerals, baptism,

Posted in Serbian, Sermons

Јеванђеље о Царству Божјем

Да ли човечанство има решења? Свет се суочава са многим проблемима. Многи људи су гладни. Многи људи су потлачене. Многи људи се суочавају са сиромаштвом. Многе нације су у озбиљним дуговима. Деца, укључујући и Нерођеним, суочавају злостављање. Отпорних на лек

Posted in Serbian

Где је истински хришћанска црква данас?

Који Црква ће се наставити? Хиљаде цркава и милијарде људи Постоје хиљаде група са великим доктринарне разлике које тврде да су део Цркве Христове. Многи од њих су озбиљно говори о екуменском јединство. Две милијарде људи верује се да део

Posted in Serbian

превод Одрицање

Информације овде је преведен са енглеског језика материјала да се постигне што је могуће (Матеј 24:14; 28:. 19-20 Док су преводиоци су пажљиво да правилно преведе, јер обично нису чланови континуираног Цркве Божије, схватити да не може бити неких погрешних

Posted in Serbian

Serbian Mystery of the Ages

ZAŠTO SI ROðEN Sto Vi Mislite-Spasenje Sve O Krstenju u Vodi  Prava Istina O Uskrsu

Posted in Serbian

ZAŠTO SI ROðEN

Dali  postoji  svrha  za  ljudski  Život?  Dali život,  poslje  svega,  ima stvarni značaj? Ovdje je divna istina.  Knjiga zvana Biblija tvrdi  da počinje odkrivanje osnovnog, potrebnog znanja-uputni priručnik  da ljudski Tvorac stoji sam sa konačnim svojim proizvodom-čovječanstvo. Može li Biblija

Posted in Serbian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.
Categories