Blog Archives

Serbian Mystery of the Ages

ZAŠTO SI ROðEN Sto Vi Mislite-Spasenje Sve O Krstenju u Vodi  Prava Istina O Uskrsu

Posted in Serbian

ZAŠTO SI ROðEN

Dali  postoji  svrha  za  ljudski  Život?  Dali život,  poslje  svega,  ima stvarni značaj? Ovdje je divna istina.  Knjiga zvana Biblija tvrdi  da počinje odkrivanje osnovnog, potrebnog znanja-uputni priručnik  da ljudski Tvorac stoji sam sa konačnim svojim proizvodom-čovječanstvo. Može li Biblija

Posted in Serbian