språk Varning

Informationen har översatts från engelska material för att nå så många som möjligt (Matt 24:14, 28: 19-20. Även översättarna är noga med att korrekt översätta, eftersom de normalt inte är medlemmar i den fortsatta Church of God, förstå att det kan finnas vissa misstolkningar av information. Om något inte verkar rätt eller är oklart, kontakta den ursprungliga engelska källan, på www.ccog.org.

Posted in Swedish